הרימו עוגן

יצרנו עבור חברת מספנות ישראל שפה גרפית חדשה אותה הטמענו בעיצוב מספר תערוכות בנלאומיות.
מספנות ישראל היא המספנה הגדולה בישראל ואחת המספנות בבעלות פרטית הגדולות במזרח התיכון.