DFNS Group

DFNS Group פנו אלינו לעיצב קטלוג מוצרים מקיף של מגוון המוצרים הרחב המיוצרים על ידי החברות השונות המרכיבות את קבוצת DFNS.

חברת DFNS Group היא חברת אם המאגדת תחתיה חמש חברות המייצרות, מעצבות, מפתחות ומייצרות מגוון רחב של מוצרים בתחום הביטחון לשווקים צבאיים ואזרחיים ברחבי העולם.