ריענון מותג לחברת סטארטאפ מדיקלית

רענון שפת מותג ופיתוח אריזות עבור Biovo Technologies חברת סטארטאפ רפואית.
חברת Biovo Technologies פיתחה סדרה חדשנית של מוצרי רספירציה חד-פעמיים